Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastustudier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastustudier
RomKlass1

Ny institution sedan 1 augusti 2013

Den 24 maj 2013 beslutade universitetsstyrelsen att institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier går samman med institutionen för franska, italienska och klassiska språk den 1 augusti 2013. Den nya institutionen kommer att heta romanska och klassiska institutionen. Engelsk benämning blir Department of Romance Studies and Classics.