Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastustudier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastustudier

Ny institution sedan 1 augusti 2013

Den 24 maj 2013 beslutade universitetsstyrelsen att institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier går samman med institutionen för franska, italienska och klassiska språk den 1 augusti 2013. Den nya institutionen kommer att heta romanska och klassiska institutionen. Engelsk benämning blir Department of Romance Studies and Classics.

Nyheter

  • New book about Afro-Latin language varieties 2015-03-03 Dr. Laura Álvarez López, Associate Professor at the Department of Romance Studies and Classics at Stockholm University, has recently edited a new book about Afro-Latin language varieties together with her colleague Dr. Juanito Ornelas de Avelar, Assistant Professor at the University of Campinas, Brazil, and Postdoctoral fellow at Stockholm University (2013-2014).
  • Nytt telefonnummer till studievägledaren för franska och italienska 2015-03-03 Studievägledaren för franska och italienska har direktnummer 08-16 2890 sedan den 2 mars 2015
  • Sommarkurs: Spanska - språk och kultur, 7.5 hp 2015-03-02 Anmält dig redan i dag! Kursen ger muntlig och skriftlig färdighetsträning samt kunskaper i språkstruktur och ordförråd. Skönlitterära och icke-skönlitterära texter behandlas ur såväl språklig som innehållslig synpunkt. Särskild vikt läggs vid aspekter som berör de spanskspråkiga ländernas kultur och samhällsförhållanden.
  • Erasmus - spanska - portugisiska 2015-03-02 Sista ansökningsdag 12 april