Utbildning på forskarnivå

Allmän information

Utbildningen har som mål att lägga en grund för den studerandes vidare forskningsverksamhet och att i övrigt göra den studerande lämpad att fullfölja sådana uppgifter i samhället där en mycket hög kompetens inom ämnet är av betydelse.

 

Utbildning på forskarnivå i spanska och portugisiska

Stockholms universitet erbjuder utbildning på forskarnivå i huvudområdet romanska språk med inriktning på spanska eller portugisiska